Uchenie V.I. Vernadskogo o biosfere i noosfere (Russian Edition) by V. P Kaznacheev

Reference | Foreign Language Study & Reference
Uchenie V.I. Vernadskogo o biosfere i noosfere (Russian Edition)
Title:
Uchenie V.I. Vernadskogo o biosfere i noosfere (Russian Edition)
Author:
V. P Kaznacheev
ISBN:
5020292001
ISBN13:
978-5020292000
Size PDF:
1613 kb
Size epub:
1791 kb
Publisher:
"Nauka," Sibirskoe otd-nie (1989)
Language:
Russian
Other formats:
pdf, odf, mobi, cb7, azw, lit, ibooks
Rating:
3.9
Votes:
386

Uchenie V.I. Vernadskogo o biosfere i noosfere (Russian Edition) by V. P Kaznacheev - free download